«ЖҮРГІЗУШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖҮЛДЕЛЕР ҰТЫС ОЙЫНЫ» АКЦИЯСЫН ӨТКІЗУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ҚАТЫСУ ТАЛАПТАРЫ

1.         Жарнамалық промоакция (бұдан әрі-Акция)inDrive сервисіне қызығушылықты қалыптастыру және қолдау мақсатында inDriveқосымшасында тіркелген жүргізушілер арасында өткізіледі.2.         Акцияға тіркелу мерзімі (қатысушыныАкция сайтында тіркеу) - 2024 жылғы 27 ақпаннан бастап 31 наурыз, қоса алғанда(бұдан әрі – Сайтта тіркелу мерзімі). 3.         Сапар жасау мерзімдері – 2024 жылғы 4наурыздан бастап 31 наурыз, қоса алғанда (бұдан әрі - Акцияны өткізу кезеңі).Акцияны өткізу мерзімдерін Ұйымдастырушының тапсырмасы бойынша Оператор ғана өзгертеалады. Мұндай өзгерістер Акция сайтында орналастырылады.4.         Акцияны Ұйымдастырушы Алматы қ.,Бостандық ауданы, Гагарин даңғылы, 124 үй, 899 т.ү. мекенжайы бойынша тіркелген«Inservice (Инсервис)» ЖШС болып табылады (бұдан әрі – Акция Тапсырыс берушісі).Акция Ұйымдастырушысы:●         Жүлделерді алатын Жеңімпаздарды анықтаужәне осы жүлделерді Жеңімпаздар арасында бөлу алгоритмін реттейді;●         Сайттың жұмысын басқаруды қамтамасызетеді (суппорт, FAQ арқылы келетін сұраныстарды өңдеу);●         Қатысушылар арасында купондарды берудіжәне бөлуді ұйымдастырады;●         Кепілдендірілген сыйлықтарды берудіұйымдастырады;●         Акция Сайтын және inDrive қосымшасынтехникалық қолдау;●         Қатысушылардың дербес деректерінжинауды және өңдеуді жүргізеді. 5.         Жүлде қорының операторы жәнеАкцияның салық агенті Алматы қаласы, Төлебаев көшесі, 171, т.ү. 99 мекенжайыбойынша тіркелген «Mosaic Agency» ЖШС (бұдан әрі – Акция Операторы) болыптабылады. Акция Операторы:●         Жүлделерді тапсыру үшін Акция жеңімпаздарыменбайланыс, оның ішінде бірақ шектелмей, қажетті құжаттарды жинау бойынша жұмыстардыжүргізеді;●         Апта сайын және ай сайын ұтыс ойындарынөткізеді;●         Апта сайынғы және ай сайынғы жүлделердікурьерлік қызметпен және электрондық жеткізуді жүзеге асырады;●         Бас жүлдені тапсыруды ұйымдастырады;●         Оператор төлем көзінен ЖТС бойыншасалық агенті ретінде әрекет етеді;●         Оператор Жүлде қоры бойынша ілеспесалықтарды төлейді, сондай-ақ Акция ұйымдастырушысына растайтын құжаттардыұсынады:-           Төлем көзінен ЖТС бойынша есепайырысу, ҚР СК 319-бабы53-тармақшасының негізінде кепілдендірілген жүлделерді қоспағанда;-           Жеке тұлғалар үшін ЖТС төлеу бойыншатөлем тапсырмасын, ҚР СК319-бабы 53-тармақшасының негізінде кепілдендірілген жүлделерді қоспағанда;-           Жеке тұлғаларды көрсету бойынша200.00 нысанын, ҚР СК319-бабы 53-тармақшасының негізінде кепілдендірілген жүлделерді қоспағанда. 6.         Акцияны өткізу аумағы - Акция ҚазақстанРеспубликасының бүкіл аумағында өткізіледі. 7.         Акция туралы хабарлау тәсілдері:Акция туралыхабарландыру, сондай-ақ Акция ұйымдастырушысы, Акция өткізу қағидалары, Акция Жеңімпаздарынайқындау тәртібі, Акция нәтижелері бойынша жүлделер саны, оларды алу мерзімдерімен тәртібі туралы ақпарат Интернет желісінде Акцияны өткізу кезеңінде келесімекенжай бойынша орналастырыладыhttps://dxy.indrive.com/execute/rh/kazakhstan/ru/kupon (Акция сайты). Акцияныөткізу шарттарының өзгергені туралы Акцияға Қатысушылар inDrive қосымшасындаАкция Сайтында жаңалықтар анонсын орналастыру арқылы хабардар етіледі.8.         Акцияны өткізу қағидаларымен жәнеталаптармен Акция Сайтында танысуға болады. Акция лотереяболып табылмайды.Жеке тұлғаАкцияға Қатысушы болу үшін сақтайтын талаптар.8.1.      Акция Қатысушысы – осы Қағидалардыңталаптарына сәйкес келетін және 2024 жылғы 4 - 31 наурыз аралығында inDriveсервисі арқылы 10 сапар жасаған және Акцияға қатысу үшін қажетті талаптардыорындаған тұлға.8.2.      Акцияға 18 жасқа толған ҚазақстанРеспубликасының азаматтары және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты баршетел азаматтары (бұдан әрі – Акцияға қатысушылар) қатысады. Акцияға қатысуғакелесі тұлғаларға жол берілмейді: Акцияны Ұйымдастырушының, Акция Операторыныңжұмыскерлері және олардың отбасы мүшелері; Акцияны Ұйымдастырушының, АкцияТапсырыс берушісінің және Акция Операторының мүдделерін білдіретін тұлғалар, белгіленгентәртіппен Акцияны Ұйымдастырушымен, Акция Операторымен және Акцияға Тапсырыс берушісіменүлестес деп танылған тұлғалар, Акцияны Ұйымдастырушымен, Акция Операторыменжәне Акцияға Тапсырыс берушісімен белгіленген азаматтық-құқықтық және өзге деқатынастары бар және Акцияны ұйымдастыруға және/немесе өткізуге байланыстыүшінші тұлғалардың жұмыскерлері мен өкілдері, сондай-ақ олардың отбасымүшелері, азаматтығы жоқ адамдар және басқа мемлекеттердің азаматтары.8.3.      Акцияның талаптарын қабылдай отырып,Акцияға Қатысушы мемлекеттік қызметші болып табылмайтынын, ҚазақстанРеспубликасының мемлекеттік құрылымдарымен тікелей немесе жанама байланысы жоқекенін, Қазақстан Республикасының аумағында немесе өзге өңірлерде парақорлық,алаяқтық немесе сыбайлас жемқорлық жасады деп айыпталмағанын, терроризмніңдемеушісі болып табылмайтынын, санкциялық немесе өзге де теріс тізімдергеенгізілмегенін растайды. Осы ереже бұзылған жағдайда Акцияны Ұйымдастырушыжүлдені (жүлделерді) беруден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Акцияныөткізу кезеңін қанағаттандыратын сапарларды есепке алу Астана уақыты бойынша2024 жылғы 4 наурыз 00 сағат 00 минуттан басталады және Астана уақыты бойынша2024 жылғы 31 наурыз 23 сағат 59 минутта аяқталады.  9.         Акцияның Қатысушысы болу үшін Акцияныөткізу кезеңінде:9.1.      inDrive қосымшасында жүргізуші ретіндетіркелген болу керек.9.2. https://dxy.indrive.com/execute/rh/kazakhstan/ru/kupon сайтында тіркеліп және 2024 жылғы 27ақпаннан 31 наурызға дейін акцияға өзінің қатысуын растау қажет. Сайтта бір реттіркелу керек. 9.3.      2024 жылғы 4 - 31 наурыз аралығында"Қала" немесе "Комфорт" режимінде жасалған әрбір оныншысапардан кейін Қатысушыға Акция Сайтындағы жеке кабинетте купон беріледі. Аптасайынғы ұтыс ойындарына қатысу үшін апта ішінде кем дегенде бір купон алу керек.Купондар бойынша жүлделер ұтысы төмендегідей болады:●         4 - 10 наурыз аралығында купондар алғанАкцияға Қатысушылары арасында 12 наурыз күні өтеді;●         11 – 17 наурыз аралығында купондаралған Акцияға Қатысушылары арасында 19 наурыз күні өтеді;●         18 – 24 наурыз аралығында купондаралған Акцияға Қатысушылары арасында 26 наурыз күні өтеді;●         25 – 31 наурыз аралығында купондаралған Акцияға Қатысушылары арасында 2 сәуір күні өтеді.9.4.      "Қала" немесе"Комфорт" режимінде жасалған әрбір жүзінші сапардан кейін Қатысушығасуперкупон беріледі. Бас жүлде - автомобиль ұтысына қатысу үшін 2024 жылғы 4 -31 наурыз аралығында кемінде бір супер купон алу қажет. Суперкупондар бойыншажүлделер ұтысы 2024 жылғы 2 сәуірде өтеді.9.5.      "Қала" немесе"Комфорт" режимінде 50 сапар жасаған қатысушылар кепілдендірілген жүлдеалады. 10.       Акцияның жүлде қорыАкцияның жүлдеқоры Акция Операторының ақшалай қаражаты есебінен қалыптастырылады және мынадайЖүлделерден тұрады:10.1.    Апта сайынғы сыйлықтар (бұдан әрі – аптасайынғы жүлде);●         QazaqOil АЖҚС желісіне АИ 92 маркалы500 литр бензинге сертификат 24 дана;●         Sulpak сауда желісіне номиналы 150 000теңгеге сертификат 12 дана;●         Эйкос шина желісіне номиналы100 000 сертификат 16 дана;●         Қара түсті Poco C65 8 ГБ/256 ГБсмартфондары 16 дана мөлшерінде; 10.2. Ұйымдастырушыдан Акцияның Жүлдеқоры:●         inDrive қосымшасында 10 000 бонус 100дана;●         In Drive қосымшасында 2 500 бонус 400дана мөлшерінде. 10.3. Серіктестін Акцияның Жүлде қоры:● Sulpak саудажелісіне осы желіде 50 000 теңгеден бастап сатып алу шартымен 5 000 теңгегежеңілдікпен электрондық промо кодтар 25 000 мөлшерінде (бұдан әрі –кепілдендірілген жүлде); 10.4.    Бас жүлде:●         JAC J7 маркалы автомобиль, Comfort Plusжиынтығы, ақ түсті, шығарылған жылы 2023. 11.       Жүлде қорының ұтыс ойынын өткізу тәртібі,оның ішінде Акция Жеңімпаздарын анықтау тәртібі және хабарлау тәсілі.11.1.    Кепілдендірілген жүлделер: Акцияныңкепілдендірілген жүлделерінің Жеңімпаздарын анықтау осы Қағидалардың9.5-тармағы сақталған жағдайда жүргізіледі. Кепілдендірілген сыйлықты алғашқы25000 қатысушы алады.  Кепілдендірілгенжүлдені алу туралы хабарламаны қатысушы Акция Сайтындағы Қатысушының жекекабинетінде алады. 11.2.    Апта сайынғы сыйлықтар:Акцияның аптасайынғы жүлделерінің Жеңімпаздарын анықтау осы Қағидалардың 9.3-тармағысақталған жағдайда 2024 жылғы "12" наурыздан, "19"наурыздан, "26" наурыздан, "2" сәуірден кешіктірмей UTC +6сағат 17:00-ге дейін келесі тәртіппен жүргізіледі: ●         4 - 10 наурыз аралығында купондар алғанАкцияға қатысушылары арасында 12 наурыз күні;●         11 – 17 наурыз аралығында купондаралған Акцияға қатысушылары арасында 19 наурыз күні;●         18 – 24 наурыз аралығында купондар алғанАкцияға қатысушылары арасында 26 наурыз күні;●         25 – 31 наурыз аралығында купондаралған Акцияға қатысушылары арасында 2 сәуір күні.Кезең   Ұтыс күні         Жүлделертүрі4.03.2024 -10.03.2024 12.03.2024номиналы 500литрге талондар 6 дана; Sulpak саудажелісінен номиналы 150 000 теңгеге сертификат 3 дана;Қара түсті Poco C658 ГБ/256 ГБ смартфоны 4 дана;Эйкостан номиналы100 000 теңгеге сертификат 4 дана;номиналы 10 000 inDriveбонустары 25 дана;номиналы2 500 inDrive бонустары 100 дана;11.03.2024 -17.03.2024           19.03.2024номиналы 500литрге талондар 6 дана; Sulpak саудажелісінен номиналы 150 000 теңгеге сертификат 3 дана;Қара түсті PocoC65 8 ГБ/256 ГБ смартфоны 4 дана;Эйкостан номиналы100 000 теңгеге сертификат 4 дана;номиналы 10 000inDrive бонустары 25 дана;номиналы2 500 inDrive бонустары 100 дана;18.03.2024 -24.03.2024           27.03.2024номиналы 500литрге талондар 6 дана; Sulpak саудажелісінен номиналы 150 000 теңгеге сертификат 3 дана;Қара түсті PocoC65 8 ГБ/256 ГБ смартфоны 4 дана;Эйкостан номиналы100 000 теңгеге сертификат 4 дана;номиналы 10 000inDrive бонустары 25 дана;номиналы2 500 inDrive бонустары 100 дана;25.03.2024 -31.03.2024           02.04.2024номиналы 500литрге талондар 6 дана; Sulpak саудажелісінен номиналы 150 000 теңгеге сертификат 3 дана;Қара түсті PocoC65 8 ГБ/256 ГБ смартфоны 4 дана;Эйкостан номиналы100 000 теңгеге сертификат 4 дана;номиналы 10 000inDrive бонустары 25 дана;номиналы2 500 inDrive бонустары 100 дана; *Апта сайынғыжүлделердің ұтыс ойындарының кестесі Қазақстан Республикасының заңнамасындабелгіленген демалыс және мереке күндерін ескере отырып, сондай-ақ Акцияны Ұйымдастырушығатәуелді емес мән-жайлар туындаған кезде түзетілуі мүмкін. 11.3.    Бас жүлде:Акцияның Басжүлдесінің Жеңімпазын анықтау осы Қағидалардың 9.4-тармағының талаптарынорындаған барлық Қатысушылар арасында жүргізіледі және 2024 жылдың 02 сәуіріндеөтеді. 11.4.    Апта сайынғы жүлделер ұтысы:Апта сайынғыжүлделердің Жеңімпаздарын анықтау сыйлықтарды бөлу функциясы бар"Randomizer inDrive" кездейсоқ таңдау бағдарламасы арқылы кездейсоқтүрде жүзеге асырылады. 11.5.    Бас жүлде ұтыс ойыны:Ұтыс нотариустың,Акция Ұйымдастырушысы мен Операторының өкілдерінен тұратын тираждық комиссиямүшелерінің қатысуымен өткізіледі. Бас жүлденің Жеңімпазын анықтау кездейсоқтүрде "Randomizer inDrive" кездейсоқ таңдау бағдарламасы арқылыжүзеге асырылады.11.6.    Апта сайынғы жүлделер мен Бас жүлденің Жеңімпаздарынанықтау кезінде Акция Операторы негізгі және үш резервтік Жеңімпазды таңдайды. Әрбірұтыс ойыны бойынша есебі бар бейнежазба Instagram @indrive.kz@indrive.drivers.kz және telegram @indrive_drivers_kz желілеріндеорналастырылады.  11.7.    Бірінші Жеңімпаз анықталғаннан кейін Акция Жеңімпазынателефон арқылы хабарлау жүзеге асырылады. Бірінші Жеңімпаздың телефон нөмірінехабарласу 1 (бір) жұмыс күні ішінде 3 (үш) ретке дейін немесе жұмыс күнініңсоңына дейін жауап күту мерзімімен мессенджерлерде хабарлау арқылы жүзегеасырылады. Акция Операторы телефон арқылы сөйлескенін растау үшін шалғанқоңыраудың бейнежазбасын жасайды. Егер бірінші Жеңімпаздың телефонықолжетімділік аймағынан тыс болса немесе бірінші Жеңімпаз қоңырауға жауапбермесе, онда бірінші Жеңімпаз жеңіске жету мүмкіндігін жоғалтады. АкцияОператоры бірінші резервтік Жеңімпазбен сыйлық беру үшін байланысады. ЕгерАкция Операторы бірінші резервтік Жеңімпазбен байланыса алмаса, онда мұндай Жеңімпазтиісті жүлдеге құқығынан айырылады, ал Акция Операторы оған жүлде беру үшінекінші (және т.б., үшіншіге дейін) резервтік Жеңімпазбен байланысады. ЕгерАкция Операторы барлық резервтік Жеңімпаздармен байланыса алмаса, онда Акцияны Ұйымдастырушымұндай жүлдеге өз қалауы бойынша билік етуге құқылы. 11.8.    Маңызды! Акцияның бір Қатысушысы Акцияныөткізілетін барлық кезеңінде тек 1 (бір) кепілдендірілген, апталық және басжүлдені ала алады.11.9.    Апта сайынғы және бас жүлдені жеңіп алған Жеңімпаздартуралы мәліметтер сайтта әрбір ұтыс ойынынан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішіндеорналастырылады. 12.       Акция жүлделерін алу талаптары, тәртібіжәне мерзімдері:12.1.    Акция Жеңімпаздарының толық тізімі АкцияСайтында 2024 жылғы 19 сәуірден кешіктірілмей орналастырылады (бұдан әрі -Акция өткізу нәтижелері жарияланатын күн).12.2.    Кепілдендірілген жүлде - жүлде 9.5-тармақтыңталаптарын 2024 жылғы 19 сәуірге дейін орындаған барлық қатысушыларға беріледі.Кепілдендірілген жүлдені Кепілдендірілген жүлде серіктесінің қағидаларышеңберінде пайдалану қажет. Жүлде сайттағы қатысушының Жеке кабинетіндекөрсетіледі.12.3.    Апта сайынғы және бас жүлдені алу үшін АкцияЖеңімпазы ұтыс туралы хабарланған сәттен бастап күнтізбелік 2 (екі) күнненкешіктірмей Акция Операторының уәкілетті тұлғасына келесі деректерді/құжаттардыұсынуы қажет:●         міндетті түрде ЖСН көрсетілген жекекуәліктің көшірмесі (екі жағы); ●         пошталық индексі бар нақты тұрғылықтымекен-жайы.12.4.    Жеңімпаздан 12.3-тармақта көрсетілгендеректерді алғаннан кейін Оператор Жеңімпаздың Ұйымдастырушы немесе АкцияОператоры тарапына тиесілілігіне тексеруді жүзеге асырады. 8.2-тармаққа сәйкестиесілілігі расталған жағдайда, Жеңімпаз апта сайынғы және бас жүлдені алуқұқығынан айырылады.12.5.    Жеңімпаздың 12.3-тармақта көрсетілген барлықдеректерін алғаннан және растағаннан және Жеңімпазды 12.4-тармаққа сәйкестексергеннен кейін Акция Операторы апта сайынғы жүлдені курьерлік жеткізуарқылы немесе мессенджерлердің көмегімен (промо кодтарды жіберу) беруді жүзегеасырады. 12.6.    Кепілдендірілген және апта сайынғы жүлделер 13.       Акцияның Бас жүлдесін алу талаптары ментәртібі:13.1.    Жеңімпаз барлық қажетті құжаттардыбелгіленген мерзімде ұсынуға және Акция Операторының жүлдені алу рәсімінеқатысты нұсқауларын орындауға міндеттенеді.13.2.    Бас жүлдені Жеңімпазға тапсыру күні менорны: 2024 жылғы 9 сәуір Алматы қ., Сүйінбай к-сі, 159а.13.3.    Белгіленген мерзім ішінде жүлдені алу мүмкінболмаған немесе Жүлдеден бас тартқан жағдайда, Жеңімпаз жүлдеге құқығынанайырылады және жүлде Акция қағидаларына сәйкес келесі қатысушыға берілуі мүмкін.13.4.    Акцияны Ұйымдастырушы және Оператор сыйлықтыалуға байланысты кез келген қосымша шығыстар үшін, оның ішінде сақтандыру жәнекөлік шығындары үшін жауап бермейді.13.5.    Бас жүлдені алған кезде Жеңімпаз Сатушының,Сатып алушының (Акция Операторының) және Алушының (Бас жүлде Жеңімпазының)қатысуымен үш жақты шартқа қол қоюға міндетті. 13.6.    Үшжақты шартта Жеңімпаздың Бас жүлдені оданәрі пайдалану жөніндегі құқықтары мен міндеттерін, қызмет көрсету талаптары менСатушы кепілдігін қоса алғанда, Тараптардың әрқайсысының міндеттемелері нақтыайқындалатын болады.13.7.    Үшжақты шартқа қол қою Бас жүлдені алу үшінміндетті талап болып табылады және Жеңімпаз оның барлық ережелері менталаптарын сақтауға міндетті.13.8.    Егер Жеңімпаз Алматы қаласында тұрмаса, олжүлдені алу үшін жеке өзі келуге міндеттенеді. Жеңімпаз үшін екі жаққа ұшушығындарын Акция Операторы төлейді. 14.       Өзге талаптар.14.1.    Акцияны Ұйымдастырушы және Оператормыналарға жауапты емес: 14.1.1. Жеңімпазбен байланыса алмағаны үшін; 14.1.2. Қатысушылардың Акцияға қатысуға байланыстыміндеттерді орындамағаны (уақтылы орындамағаны) үшін;14.1.3. Қатысушыларды осы Қағидамен және Акцияға қатысушарттарымен таныстырмағаны үшін. 14.1.4. Акцияға қатысушылардың Акцияны ұйымдастыруғақатысты барлық ықтимал наразылықтары Акцияны Ұйымдастырушыға жіберілуі керек. 14.1.5. Акцияға қатысу фактісі оның Қатысушыларыолардың аттарын, фотосуреттерін және өзге де материалдарды Тапсырыс берушіқатысушыларға қандай да бір сыйақы төлемей, кез келген жарнамалық және (немесе)ақпараттық мақсаттарда пайдалануы мүмкін екендігімен келісетінін білдіреді. 14.1.6. Акцияға қатысу Акцияға Қатысушының осы Қағидалардытолық және сөзсіз қабылдауын, сондай-ақ Тапсырыс беруші жүргізетін жарнамалық,маркетингтік және өзге де бағдарламалар мен Акцияларға қатысу мақсатында,  сондай-ақ Тапсырыс берушінің ҚазақстанРеспубликасының қолданыстағы заңнамасында, атап айтқанда, ҚазақстанРеспубликасының Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралыкодексінде (салық кодексінде) көзделген міндеттерді орындауы мақсатындаҚатысушы ұсынған өзінің дербес деректерін өңдеуге Қатысушының келісімін,сондай-ақ Тапсырыс берушінің көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуғабағытталған зерттеулерді жүзеге асыруы, маркетингтік және/немесе статистикалықжәне/немесе өзге де зерттеулер жүргізуі, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетінқызметтерді ілгерілетуі, Қатысушыны жаңа қызметтер, арнайы ұсыныстар менжарнамалық акциялар, Тапсырыс беруші ұсынатын жеңілдіктер мен бонустар жүйелерітуралы хабардар етуі, Қатысушының электрондық пошта (e-mail) мекенжайына, ұялытелефонына (смс-ақпараттандыру және қоңыраулар) жіберуді, Тапсырыс берушініңҚатысушымен түрлі байланыс құралдарының көмегімен, сондай-ақ push-хабарламанықоса алғанда (шектеусіз) тиісті ақпаратты, оның ішінде "Жарнаматуралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 19 желтоқсандағы № 508-IIЗаңының 3-бабы мәнінде жарнама ұғымына сәйкес ақпаратты Қатысушыға тікелейбайланыстарды жүзеге асыру арқылы үшінші тұлғаларға бірлескен қызметтері туралыхабардар етуін білдіреді. Қатысушы Қазақстан Республикасының "Дербесдеректер және оларды қорғау туралы" 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңыныңталаптарына сәйкес өз еркімен және өз мүддесі үшін әрекет ете отырып, Тапсырысберушіге және үшінші тұлғаларға (дербес деректердің құпиялылығын және олардыөңдеуге өңдеу кезінде дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралыҚазақстан Республикасы заңнамасының талаптары сақталған жағдайда (жинау, жазу,жүйелеу, жинақтау, сақтау, растау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), пайдалану,тарату, беру, беру (Қазақстан Республикасының аумағында беруді және трансшекаралықберуді қоса алғанда) Тапсырыс берушінің және оның контрагенттерінің Қатысушыныңдербес деректерін иесіздендіруді, бұғаттауды және жоюды, оның ішіндеавтоматтандыру құралдарын және деректер базасын басқарудың автоматтандырылғанжүйелерін, өзге де бағдарламалық құралдарды пайдалану, сондай-ақ қатысушыныңдербес деректерін қолмен, автоматтандырылған және аралас өңдеуге, Тапсырысберушінің және оның контрагенттерінің ішкі желісі бойынша, сондай-ақ Интернетжелісі арқылы да, онсыз да беруге келісімін береді. Қолданылатын өңдеуәдістеріне мыналар кіреді, соның ішінде (шектеусіз): көше/елді мекенатауларының жазылуын автоматты түрде тексеру, қатысушымен телефон, поштабайланысы арқылы немесе Интернет желісі арқылы байланысу арқылы деректердінақтылау, берілген критерийлер бойынша мәліметтер базасын сегменттеу. Осыкелісімді Қатысушы жоғарыда көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін қажеттінемесе қалаған Қатысушының дербес деректеріне қатысты кез келген іс-қимылдыжүзеге асыруға, Қатысушыға қатысты кез келген ақпаратқа қатысты мыналарды қосаалғанда: тегі, аты, әкесінің аты; жынысы; туған жылы, айы, күні (ал ҚазақстанРеспубликасының заңнамасында көзделген-жеке басын куәландыратын құжаттыңдеректемелері (паспорттың нөмірі, оның берілген күні, берген органның атауы,сондай-ақ тіркеу туралы мәліметтер, ЖСН нөмірі), телефон нөмірлері (жұмыс, үй,мобильді), электрондық пошта мекенжайы және Қатысушы Тапсырыс берушіге ұсынғанбасқа да мәліметтер. Тапсырыс берушінің талабы бойынша көрсетілген келісімдіҚатысушы жазбаша нысанда ұсынады. Келісім мерзімсіз беріледі және Қатысушыныңжазбаша өтініші бойынша кері қайтарып алынуы мүмкін.14.1.7. Акцияны Ұйымдастырушы Акцияға Қатысушыларғаенгізілген өзгерістер туралы қосымша хабардар етпей, осы Акция ҚағидаларынаАкция Сайтында қағидалардың жаңа редакциясын жариялау жолымен өзгерістеренгізуге құқылы.14.1.8. Ұйымдастырушы осы Қағидаларда көзделгенжағдайларды қоспағанда, Акцияға Қатысушылармен жазбаша келіссөздерге не өзге дебайланыстарға кірмеу құқығын өзіне қалдырады.14.1.9. Келісімді кері қайтарып алу туралы хабарламаалған жағдайда, Акцияны Ұйымдастырушы және ол уәкілеттік берген тұлғаларосындай Акцияға Қатысушының дербес деректерін өңдеуді тоқтатады және дербесдеректерді келісім кері қайтарып алынған күннен бастап 10 жұмыс күніненаспайтын мерзімде жояды.14.1.10.            Акцияны Ұйымдастырушы, егер мұндайорындамау Акцияға Қатысушының оларды қайтарып алуы нәтижесінде АкцияғаҚатысушының дербес деректерін жою салдарынан болса, Акцияны өткізуге байланыстыіс-әрекеттердің орындалмағаны үшін жауапты болмайды.14.1.11.            Акцияны Ұйымдастырушы АкцияғаҚатысушыларды тіркеуге және басқа да мәселелерге байланысты техникалықіркілістер үшін жауапты болмайды. Осы Қағидалардың 5 тармағына сәйкес АкцияОператоры жауапты тарап болып табылады.14.1.12.            Қазақстан Республикасы ұялы байланысоператорының өзінің абоненттік нөмірін ұсына отырып, Акцияға Қатысушы осыабоненттік нөмір Акцияға Қатысушының атына тіркелгенін растайды (бұл ұялыбайланыс операторының тиісті құжаттарымен расталады).14.1.13.            Акцияға Қатысушы, егер тіркеукезінде көрсетілген ұялы байланыс операторының абоненттік нөмірі заңды тұлғағатіркелген жағдайда, Акция Ұйымдастырушысы Акция Қатысушыға жүлдені (жүлделерді)беруден бас тарту не оларды беруді кейінге қалдыру (бермеудің тиісті себептеріжойылғанға дейін) құқығын өзіне қалдырады деп келіседі. 14.1.14.            Акцияны өткізу барысында АкцияғаҚатысушылар алатын жүлделерге салық төлеуді Акция Операторы ҚазақстанРеспубликасының салық заңнамасына сәйкес дербес жүзеге асырады.